Wzór formularza odstąpienia od umowy

Tu można pobrać lub wyświetlić pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy i wzorowy formularz:

Polski (ważne od 1.1.2014)

Uwaga! Podane warunki obowiązują tylko dla umów zawartych od 1.1.2014.

Wpisy nie zostały znalezione…