Ograniczenie odpowiedzialności

Pomimo naszych starań o podanie najpełniejszych i najdokładniejszych informacji o sprzedawanych towarach, niektóre teksty mogą zawierać błędy lub niedokładności spowodowane niedostatecznymi informacjami pochodzącymi od strony trzeciej.

Spółka unitechnic.cz s.r.o. nie może więc przejąć żadnej gwarancji dokładności czy kompletności informacji o poszczególnych produktach i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania z tych informacji.

W przypadku wyrobów włączonych do oferty z nieprawidłowymi danymi (włącznie z ceną) unitechnic.cz s.r.o. ma prawo odmówić przyjęcia zamwienia lub anulować każde zamówienie oparte na nieprawidłowych danych - w którymkolwiek stadium jego realizacji. Ewentualne płatności dokonane przez klienta z góry na rachunek spółki będą bezzwłocznie zwrócone.

Wyroby są przeznaczone na rynek czeski i do oferty będą włączane z uwzględnieniem zasad rynkowych obowiązujących w Czechach. Sklep internetowy (zwlaszcza dzięki wersjom językowym) umożliwi udostępnienie towaru także klientom zagranicznym. W przypadku dostaw zagranicznych unitechnic.cz s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niezgodność z wymaganiami technicznymi lub prawem patentowym w kraju odbiorcy.

Wpisy nie zostały znalezione…