Warunki handlowe

Większość stosunków handlowych jest dobrze regulowana ustawowo. W niektórych przypadkach ustawa pozostawia więcej możliwości - w takiej sytuacji szczegółowe zasady powinni ustalić partnerzy handlowi.

Jesteśmy zaszczyceni zaufaniem naszych klientów - dlatego z góry publikujemy kompletne zasady, którymi kierują się nasze wzajemne transakcje.

Wierzymy, że tak otwarte podejście pomoże naszym klientom w wyborze towaru z naszej oferty, ponieważ mogą kiedykolwiek - jeszcze przed zawarciem transakcji - dowiedzieć się, jak mają sami postępować i jak będziemy postępować my - w przypadkach, kiedy wszystko będzie zgodnie z oczekiwaniami również w przypadkach, kiedy wystąpią nieoczekiwane okoliczności.

Definicje pojęć:

  • Przedsiębiorca - ten, kto samodzielnie prowadzi na własny rachunek i odpowiedzialność działalność zarobkową sposobem rzemieślniczym lub podobnym, z zamiarem działania systematycznego w celu osiągnięcia zysku, jest uważany w związku z tą działalnością za przedsiębiorcę. Do celów ochrony konsumenta i do celów § 1963 kodeksu cywilnego za przedsiębiorcę uważa się też każdą osobę, która zawiera umowy związane z własną działalnością handlową, produkcyjną lub inną, lub w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu, ewentualnie osoba, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Za przedsiębiorcę uważa się osobę zapisaną w rejestrze handlowym. Uważa się, że przedsiębiorcą jest osoba, która posiada uprawnienia rzemieślnicze lub inne do prowadzenia działalności zgodnie z prawem.
  • Konsument - to każda osoba, która poza ramami swojej działalności przedsiębiorczej lub poza ramami samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub z nim w inny sposób pertraktuje.
  • Sprzedający - unitechnic.cz s.r.o., U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praha 9, IČ (ID) 27425134, DIČ (VAT) CZ27425134
  • Ogólne warunki handlowe - Zasady, którymi można określić część brzmienia umowy kupna-sprzedaży zawieranej z kupującym.

 

Stosunki prawne między sprzedającym i kupującym przedsiębiorcą regulują ogólne warunki handlowe oraz w zakresie nieuregulowanym w niniejszych warunkach ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej tylko „KC″), i ewentualnie inne właściwe przepisy prawne regulujące stosunki między sprzedającym i kupującym przedsiębiorcą (kupującym na REGON). Kupujący, który kupuje „na REGON″ – poda zatem zawierając umowę kupna-sprzedaży (zamówienie) nazwę swojej firmy i jej REGON, jest uważany za przedsiębiorcę i nie dotyczy go prawo ochrony konsumenta. Stosunki prawne między sprzedającym i kupującym konsumentem podlegają KC oraz właściwym przepisom prawnym o ochronie konsumenta nr 89/2012 Dz.U, KC